Etusivu

Posts Tagged ‘pedagogiikka’

Aikuisten ja lasten yhteinen pedagoginen leikki Virtsussa

Marjut Virsu – Vironniemen entinen työntekijä ja Vironniemen pedagogiikan rakentajia

Hannes ja Helmi Hömyli.jpgMinulle tärkeitä asioita Vironniemessä olivat (ja ovat) aikuisten innostus ja lasten sekä aikuisten yhteinen pedagoginen leikki. Vironniemen runsauden sarvesta löytyisi loputtomiin asioita, joista puhua. Halusin kuitenkin kertoa em. kahdesta asiasta, sillä into saa asioita tapahtumaan ja yhteinen leikki on äärettömän harvinaista päivähoidon kentällä.

Virtsulainen teeman ympärille rakentuva toiminta mahdollistaa oppimisen. Teeman ympärille rakentuu alkusyksystä runko, joka täydentyy vuoden varrella. Kivi, ilma, aika, ympäristö -lukemattomia abstraktejakin teemoja, joissa riittää tutkittavaa. Aikuisten tehtävänä on miettiä, miten teemaa tutkitaan. Heidän vastuullaan on tuottaa laadukasta sisältöä toiminnalle ja toimintaan sopivat menetelmät. Perinteisiä virtsulaisia toiminnan muotoja ovat olleet retket, yhteiset leikit, tutkimusryhmät… ja menetelmät usein taidelähtöisiä. Sisällön tuottamisessa on olennaista oma innostus. Se hengen palo, joka sytyttää myös kollegat. Otetaan asioista selvää! Väitellään! Kouluttaudutaan! Pohditaan yksin ja ryhmässä! Tavoitellaan ymmärrystä! Siksi, että osaamme avata lapsille ovia teeman maailmaan. Siksi, että osaamme uudistaa maailmaa yhdessä lasten kanssa.

Muistan lukuisat taiteen ja tieteen edustajat, jotka olen teeman merkeissä tavannut. Heidän asiantuntemuksensa myötä pystyin suunnittelemaan pedagogista toimintaa omalta osaltani. Muistan säännölliset henkilökunnan palaverit pajalla tai nestoreiden tilassa, joissa yhdessä (puolet kerrallaan) keskustelimme sovituista aiheista. Iltakokoukset ja elokuvissa käynti, tietenkin kaikkien piti nähdä juuri se ranskalainen opettajan tarina, niin tärkeää on tässä ajassa puhua kunnioituksesta ja vapaudesta… Puhuimmepa kasvatuksesta ja toiminnasta siihen järjestetyllä ajalla tai sitten epävirallisemmin kohdatessa (toimisto!), niin tärkein tapahtui: jaoimme asioita ja innostusta. Tavoitteena pedagogisesti laadukas toiminta.

Omat lapseni saattavat edelleen haikeana muistella Pikkukaupunkia. Tuo maineikas leikki on yksi Vironniemen monista lasten ja aikuisten yhteisistä leikeistä. Kun jäin Virtsusta virkavapaalle, tein sijaisuuksia ympäri Helsinkiä. Lähes kaikkialla leikki nostetaan tärkeimmäksi toiminnaksi, se on hyvä. Mutta miksi sitä ei hyödynnetä pedagogisesti? Miksi asioita ja itse leikkimistäkin ei opeteta leikin kautta, aikuiset ja lapset yhdessä? Vironniemeläinen tapa tarttua ajankohtaisiin ongelmiin on leikki. Esimerkiksi Teppo Tuunaaja ystävineen saapui Vironniemeen ilmastonmuutoksen ja kulu-tushysterian aallonharjalla. Teppo oli selkeä, jopa poliittinen kannanotto kohti ekologisempaa elämäntapaa. Korva-Kalervo, mitä sinun suuret korvasi nyt maailmasta kuulisivat? Miten voit, talonmies Tamokas, oletko edelleen nimesi veroinen ja innostut asioista?

Lentävä mattomatkat, Kotitontun puuhat, Balderin iltamat ja teemoihin liittyvät roolihahmot: kaikki tämä aikuisten panostus mielikuvitukseen ja satuun synnyttää Vironniemen erityisyyttä, jota en ole muualta löytänyt. Se on alati jatkuva yhteinen tarina, johon jokainen lapsi ja aikuinen tuo oman osansa. Se ei vaadi rahaa, erityistä tilaa tai järjestelyjä. Se vaatii —no, innostusta. YT Marjut

Vironniemi – meidän kaikkien kasvun paikka

Alustus keskustelutilaisuuteen 10.12.2015 Tuomas Pensala/Kantsu

Me Vironniemen vanhemmat olemme pohtineet päiväkodin merkitystä perheidemme arjessa muodostaaksemme yhteisen käsityksen siitä miten ja miksi kaikkien meidän yhteinen Virtsu on nyt ja jatkossa tärkeä yhteisöllisyyden rakentaja varhaiskasvatuksen edelläkävijä.

Virtsun marssi 2011

Virtsun marssi 2011

Keskustellessamme sitä mitkä asiat ovat meidän vanhempien näkökulmasta tärkeimpiä, nousee ensimmäisenä esiin vanhempien ja perheiden voimakas läsnäolo lasten päiväkotimaailmassa. Mitä enemmän vanhempien on mahdollista siihen osallistua, sen parempi kaikille osapuolille. Olemme kokeneet että Vironniemessä on aina ovet auki ja välitön tunnelma. Ei ole rajoja, kynnyksiä eikä sinisiä kenkäpusseja. Virtsusta tulee perheille monella tavalla hyvin omalta tuntuva toinen koti. Tällainen läheisyys syntyy jatkuvalla avoimella oikealla asenteella ja riittävällä määrällä tapahtumia joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua.

Meille on tärkeää Vironniemen lapsikäsitys ja erityinen tapa kohdata lapset. Lapset ovat kaiken keskellä, lapseen ja lapsen kykyihin uskotaan ja lapsille annetaan tilaa oppia tutkimaan maailmaa liiallisen tukahduttavan huolehtimisen sijasta. Olemme havainneet ja oppineet arvostamaan sitä, että vanhemmatkin kuuluvat vaivihkaa varhaiskasvatuksen piiriin. Päiväkodilla on nimittäin tärkeä rooli opettaa myös vanhemmille se että heidän lapsensa ovat kaikki mahtavia ja kyvykkäitä tyyppejä, kukin omalla tavallaan, ja eivät yleensä tarvitse ihan niin paljon valmiiksi pureskeltua ja ylisuojeltua maailmaa kuin heille on niin kovin helppo vanhempana tarjoilla.

Arvostamme sitä että Vironniemen pedagogiikka on kokonaisuus, jossa kaikki on harkittua oppimisen ja kasvamisen kannalta. Ei keskitytä pelkästään välttämättömiin päivittäisiin perustarpeisiin, vaan siihen että annetaan lapsille parhaat mahdolliset eväät, siivet – tai tässä tapauksessa paremminkin lentävät matot – lähteä tutkimaan maailmaa omasta näkökulmastaan. Vironniemi yllättää meidät aina lasten kanssa tehdyillä pitkäjänteisillä ja suurilla teemaprojekteilla, mutta ehkä vielä enemmän sillä kuinka paljon harkittua sisältöä, merkityksiä ja yhteyksiä pienet arkiset yksityiskohdatkin voivat olla täynnä.

Päiväkodilla ja meillä perheillä on suuri yhteinen vastuu: meidän pitää opettaa lapsillemme (ja muistuttaa itsellemme) että maailma on täynnä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia näkökulmia. On niin helppoa opettaa että se on täynnä mahdottomuuksia, rajoja, kieltoja ja vaaroja – valmiita asioita. Päiväkodin ja varhaiskasvatuksen rooli on tässä avainasemassa, sekä lasten että vanhempien suhteen. Kun lapset ja heidän perheensä lähtevät Vironniemestä lentävä matto kainalossaan mahdollisuuksien maailmaan, on tehty paljon sen eteen että siitä tulisi heille ja muille parempi paikka. Tämä on Vironniemen ydin, pidetään siitä kiinni!