Etusivu

Aikuisten ja lasten yhteinen pedagoginen leikki Virtsussa

Marjut Virsu – Vironniemen entinen työntekijä ja Vironniemen pedagogiikan rakentajia

Hannes ja Helmi Hömyli.jpgMinulle tärkeitä asioita Vironniemessä olivat (ja ovat) aikuisten innostus ja lasten sekä aikuisten yhteinen pedagoginen leikki. Vironniemen runsauden sarvesta löytyisi loputtomiin asioita, joista puhua. Halusin kuitenkin kertoa em. kahdesta asiasta, sillä into saa asioita tapahtumaan ja yhteinen leikki on äärettömän harvinaista päivähoidon kentällä.

Virtsulainen teeman ympärille rakentuva toiminta mahdollistaa oppimisen. Teeman ympärille rakentuu alkusyksystä runko, joka täydentyy vuoden varrella. Kivi, ilma, aika, ympäristö -lukemattomia abstraktejakin teemoja, joissa riittää tutkittavaa. Aikuisten tehtävänä on miettiä, miten teemaa tutkitaan. Heidän vastuullaan on tuottaa laadukasta sisältöä toiminnalle ja toimintaan sopivat menetelmät. Perinteisiä virtsulaisia toiminnan muotoja ovat olleet retket, yhteiset leikit, tutkimusryhmät… ja menetelmät usein taidelähtöisiä. Sisällön tuottamisessa on olennaista oma innostus. Se hengen palo, joka sytyttää myös kollegat. Otetaan asioista selvää! Väitellään! Kouluttaudutaan! Pohditaan yksin ja ryhmässä! Tavoitellaan ymmärrystä! Siksi, että osaamme avata lapsille ovia teeman maailmaan. Siksi, että osaamme uudistaa maailmaa yhdessä lasten kanssa.

Muistan lukuisat taiteen ja tieteen edustajat, jotka olen teeman merkeissä tavannut. Heidän asiantuntemuksensa myötä pystyin suunnittelemaan pedagogista toimintaa omalta osaltani. Muistan säännölliset henkilökunnan palaverit pajalla tai nestoreiden tilassa, joissa yhdessä (puolet kerrallaan) keskustelimme sovituista aiheista. Iltakokoukset ja elokuvissa käynti, tietenkin kaikkien piti nähdä juuri se ranskalainen opettajan tarina, niin tärkeää on tässä ajassa puhua kunnioituksesta ja vapaudesta… Puhuimmepa kasvatuksesta ja toiminnasta siihen järjestetyllä ajalla tai sitten epävirallisemmin kohdatessa (toimisto!), niin tärkein tapahtui: jaoimme asioita ja innostusta. Tavoitteena pedagogisesti laadukas toiminta.

Omat lapseni saattavat edelleen haikeana muistella Pikkukaupunkia. Tuo maineikas leikki on yksi Vironniemen monista lasten ja aikuisten yhteisistä leikeistä. Kun jäin Virtsusta virkavapaalle, tein sijaisuuksia ympäri Helsinkiä. Lähes kaikkialla leikki nostetaan tärkeimmäksi toiminnaksi, se on hyvä. Mutta miksi sitä ei hyödynnetä pedagogisesti? Miksi asioita ja itse leikkimistäkin ei opeteta leikin kautta, aikuiset ja lapset yhdessä? Vironniemeläinen tapa tarttua ajankohtaisiin ongelmiin on leikki. Esimerkiksi Teppo Tuunaaja ystävineen saapui Vironniemeen ilmastonmuutoksen ja kulu-tushysterian aallonharjalla. Teppo oli selkeä, jopa poliittinen kannanotto kohti ekologisempaa elämäntapaa. Korva-Kalervo, mitä sinun suuret korvasi nyt maailmasta kuulisivat? Miten voit, talonmies Tamokas, oletko edelleen nimesi veroinen ja innostut asioista?

Lentävä mattomatkat, Kotitontun puuhat, Balderin iltamat ja teemoihin liittyvät roolihahmot: kaikki tämä aikuisten panostus mielikuvitukseen ja satuun synnyttää Vironniemen erityisyyttä, jota en ole muualta löytänyt. Se on alati jatkuva yhteinen tarina, johon jokainen lapsi ja aikuinen tuo oman osansa. Se ei vaadi rahaa, erityistä tilaa tai järjestelyjä. Se vaatii —no, innostusta. YT Marjut

Tags: , , , ,

Me yhdessä

kauppa

Me yhdessä on meidän yhtenien dokumentointi projekti (2016-2017)